Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KNJIŽEVNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – Ljubljana 2022.

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI UDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
Trg prekomorskih
brigad 1., Ljubljana 1107 pp 2315
E-pošta: ueuakademijesniuka.si.org
. .srpska-dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

Znanstveni in mednarodni konkurs za priznanje in nagrado »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2022. leta
U Ljubljani, 10. marca 2022. leta
Početak: 15. marca 2022. leta
Kraj konkursa: 30. aprila 2022. leta.

Priznanje in nagrada »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2022. dodijelićemo u Ljubljani 28. avgusta 2022. godine na 14. tradicionalni predstaviji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” v Ljubljani (ako bo takratna situacija dozvala, u nasprotnem, dodela biti v enem od mest Republike Srpske ali Srbije). Konkurs je odprt od 15. marca do 30. aprila 2022.godine.

Tom prilikom bo upriličeno posebno pesničko veče ob dobitnikih tih vrijednih nagrad in priznanja.
Za priznanje in nagrado mogu konkurisati sva lica (izuzev tistih, ki so že bili nagrađivani in dobitnici nekih od glavnih nagrad in priznanja na istem tradicionalnem konkursu) stara 18 ali več let, ki je poslala svojo fotografijo, popunjenu izjavo in kraću biografiju uz slanje tri še neobjavljene pesmi. Pjesme potrebujejo biti na srbskem jeziku (ćirilica ali latinica) dostavljene u tri primerka, šifrovane in podpisane za sva tri člana strokovnega žirija. Žiri je oblikovan v skladu s pravilnikom USKS. Radove je treba slati na gore navedenu naslov organizatorja, sa naznakom: Ne otvaraj – mednarodni konkurs književnega priznanja in nagrade »PESMA GODINE« BALKANA in EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2022. Nepotpune konkursne predloge Žiri ne bo v obravnavanju.

Najboljši tekmovalci, ki osvoje prvo, drugo ali tretje tekmovalno mesto, bodo obveščeni v roku od 45 dni po zaključku natečaja pismenim putem ali prek obveščanja v elektronskem mediju Srpske dijaspore www.srpska-dijaspora.org in www.srpski- knjizevnici.org . Za dodatne informacije se lahko obrnete na gore navedenu naslov, gsm. 00386/41/369-457 ali preko elektronskih naslovov: srbska. [email protected] in   [email protected]

Uslovi konkursa:

 • Za priznanje in nagrado mogu konkurisati sva lica satara 18 let, ki pošalju svojo fotografijo, popolnjeno izjavo in biografijo ne po 7 rečenici.
 • Učesnici šalju tri, još neobjavljene, pjesme ( izuzetak so mediji Srpska dijaspora ali Otadžbina) u tri primerka.
 • Radovi se podpisujejo svojim naročnim podpisom, a dodatno in šifro (u isti koverti potrebujejo poslati in rešitev šifre).
 • Radovi ne smejo da vrijeđajo verski, nacionalni in polni identitet.
 • Pisati u fontu Times New Roman 12, a nasloviti izključno na latinici (adresu na ćirilici pošta odbaci).
 • Tema pesmi je ljubezen (prošla, zdajšnja in neuzvraćena ljubezen), v primeru, da je neka od prijavljenih pesmi že bila objavljena( izuzev v medijih Srpska dijaspora ali Otadžbina) nagrada in priznanja se poništavaju.
 • Uz radove poslati in naslov avtorja, fotografijo, telefon in mejl naslov.
 • Pristigli radovi se ne vračajo.
 • Radovi potrebujejo biti na srpskom jeziku (ćirilica ali latinica), za čije avtorstvo ustrezajo kandidati.
 • Radove procenjuje petočlani strokovni žiri, sestavljen v sklopu UEASNU .

Nagrada se sastoji od plaketa, orfeja, priznanja, ali in medalja, znački, diploma, zahvalnica in povelja UEASNU, SSDS ali USKS uz mogoče in za novčane zneske, če jih neko donira.

Nagrade:

 1. za doseženo prvo tekmovalno mesto nagrada z zlatim orfejom, ali zlatnim plaketom, medaljom, zahvalnicom in poveljom UEASNU.
 2. za doseženo drugo tekmovalno mesto nagrada s srbrnom orfejom ali srebrnim plaketom, medaljom, zahvalnicom in poveljom UEASNU.
 3. za doseženo tretje tekmovalno mesto nagrada z bronzanim orfejom ali plaketom, medaljom, zahvalnicom in poveljom UEASNU plaketa, ali in medalja in povelja UEASNU.
 4. za dodatne (3) tri nagrade za najemotivniju, najromantuičniju in najorgionalniju ljubvnu pesem, nagrade se bodo sestavini od značkov uz diplomo UEASNU.

Hotelske rezervacije in prenočišča, v enem od motela v mestu, ki je namenjeno glavni nagrajeni (ena, ki je oddaljena več kot 200 km od tega mesta), nosi UEASNU. Pojedine pesmi udeležencev, ki niso izbrane za prvo, drugo, tretje in četrto nagrajeno mesto, bodo objavljene v naših elektronskih medijih po samem izboru. Svim udeležencem pri tekmovanju želimo veliko sreče.
Dobitnici bodo udeleženci pjesniških večerov USKS v Ljubljani ali nekoj od občine Srpske ali Srbije, prav tako, bo objavljena in fotografija uz kraću biografijo v mediju “OTADŽBINA” in elektronskem mediju “Srpska dijaspora” ali UEASNU.

NAPOMENA- za ta konkurs žirija bo Pravilnik o nagradah in takmičenjima (nagrađivani iz preteklih let nimajo prava sodelovanja) USKS, SSDS ali ali UEASNU. Nagrađeni so dužni na dan uručenja svoja priznanja in nagrade lično prevzeti, v nasprotnem primeru ostanejo lastništvo organizatorja.

Radove slati izključno običajno poštom na naslov:   Združenje evropske akademije srbskih znanosti in umetnosti, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana 1107 pp 2315 Slo.

Sa naznakom: Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnega priznanja in nagrade »PESMA GODINE 2022

Za konkursni žiri, generalni sekretar UEASNU mr Rajka Golić

 

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI UDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
Trg
prekomorskih brigad 1 Ljubljana 1107 pp 2315
E-pošta:
ueuakademijesniucis.com.org.org . -dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

Znanstveni mednarodni godišnji konkurs za priznanje in nagrado »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2022.

IZJAVA ZA NAUČNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS
ZA PRIZNANJE I NAGRADU »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2022.

Ime i prezime udeleženca/ce:…………………………………………………………………………………………………………

Datum i mesto rojstva ……………………………………………….……….EMŠO……………..……………

Naslov bivanja…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..…E-poštni naslov:: ………………………….:………………………….……

Zanimanje, stepen izobraževanja:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Opomba! Vaši lični podatki biće zaščiteni in uporabljeni izključno za potrebe konkursa.

Izjava:

»Dozvaljam objavu svojih pesmi v medijih »Srpska dijaspora«, reviji »OTADŽBINA« ali UEASNU brez kakšnih nadoknada, v primeru, da me Žiri konkursa ,kroz razpisane kriterije, izabere ali ne.
Kot udeleženec izjavljujem, da sem izključno kot avtor konkurisanih pesmi in da še niso javno bile objavljene (izuzev medija Srpska dijaspora ali Otadžbina). Torej, nimam nobenih primedbi na objavljeni konkurs in slažem se z vsemi navedenimi kriteriji. Na osnovi navedenega, pristajem, da sodelujem na razpisu v primeru, da osvojim neko od nagrade, lično bom prevzel svojo nagrado, kako me organizatorji ne bi odpisali kot nezainteresiranega kandidata.

U ……………………………., datum: ………………………..…

Izjavu overavam pravno in fizičnim svojimručnim podpisom: ………………….……………

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *