Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS »VITEZ POEZIJE« EU I BALKANA 2024

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE
SRBSKIH ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ASSOCIATION OF EUROPEN ACADEMIY
OF SERBIAN SCINCES AND ARTS

U Ljubljani, dana 02. januara 2024

Razpisuje Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu
»VITEZ POEZIJE« EU I BALKANA 2024«

Početak : 03. januar 2024
Kaj konkursa : 18. februar 2024

Međunarodno književno priznanje i nagradu »VITEZ POEZIJE« EU I BALKANA 2024«
za najbolju pjesmu dodjelićemo u Sloveniji, Srpskoj ili Srbiji.
(tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskim medijima Srpska dijaspora i Otadžbina SSDS i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obaviješteni u roku do 60 dana po završetku konkursa pismenim putem i obavještenja u elektronskim medijima www. akademija-ueasnu.com; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org i FB.
Za međunarodno priznanje i nagradu »VITEZ POEZIJE« EU I BALKANA 2024«
biće izabrane za konkurs tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri sa strane organizatora. Konkursne pesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora i to isključivo uz Pravilnik o nagradama i priznanjima, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org i www.akademija-ueasnu.com
POTPUNI KONKURSNI MATERIJAL
•Teme pjesme su ljubavna, prošle, neuzvraćene ili sadašnje (ne kraća od 5, a ne duža od 13 strofa).
•Autori stariji od 18. godina.
•Ukoliko je prijavljena pesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
•Poslati fotografiju, kraću biografiju, adresu autora, broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).
•Učesnici šalju jednu još ne objavljene pesme u tri primerka.
•Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
•Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
•Pisati u fontu Times New Roman 12 u rasponu stihova veličine 12 t.
•Radovi ne smeju da vrijeđaju verski, nacionalni i polni identitet.
•Radove procenjuje tročlani, a po potrebi petočlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
•Pristigli radovi se ne vraćaju.
•Nepotpune prijave na konkurse neće se uzimati za rešavanje.

Nagrada se sastoji od novčanih iznosa, plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS, SSDS ili UEASNU.
1.Za postignuto prvo takmičarsko mesto – novčana nagrada, jedno od: priznanja, zlatne plakete, medalja, značke, zahvalnice ili povelje, USKS, SSDS ili UEASNU.
2.Za postignuto drugo takmičarsko mesto: novčana nagrada, jedno od: priznanja, srebrne plakete, medalje, značke, zahvalnice ili povelje.
3.Za postignuto treće takmičarsko mesto: novčana nagrada, jedno od: priznanja, bronzane plakete, medalje, značke, zahvalnice ili povelje.
USKS, SSDS ili UEASNU.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina za isti naziv konkursa nemaju prava učešća) USKS, SSDS ili UEASNU. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista vraća na zalogu organizatora.
Radove slati isključivo običnom poštom u vezi poštarskog predala (sandučeta), a adresirati latinicom (inače ćirilicu pošta vrati nazad) na adresu: Združenje Evropske Akademije srbskih znanosti in umetnosti, Trg prekomorskih brigad 1 ili Celovška cesta 134. Ljubljana 1001 p.p 2315 Slovenija.
Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade UEASNU »VITEZ POEZIJE« EU I BALKANA 2024«

Za dodatne informacije
[email protected] ili [email protected]
UDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
Predsednik Saša Gajić

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE
SRBSKIH ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ASSOCIATION OF EUROPEN ACADEMIY
OF SERBIAN SCINCES AND ARTS
Trg prekomorskih brigad 1 ili Celovška cesta 134. Ljubljana 1001 p.p 2315 Slovenija.

IZJAVA ZA TRADICIONALNI GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU »VITEZ POEZIJE« EU I BALKANA 2024«
Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………….
Datum i mjesto rođenja : …………………………………………………..
Jedinstven matični broj (neobavezno) : …………………………………………………..
Adresa boravka :…………………………………………………………..
Adresa e-pošte :……………………………………………………………
Broj telefona :……………………………………………………………..
Zanimanje, stepen obrazovanja :……………………………………………
Napomena!!!!
Vaši lični podaci od organizatora biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa. Inače, ako ih ne želite popuniti, imate na takav postupak ličnu odluku.
Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima Srpska dijaspora i revije »Otadžbina« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim konceptom, kao i pravilnikom za Nagrade i prizbnanja organizatora i samim izbornim kriterijima. Na osnovu navedenog učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom moguće uspešnosti lično ću doći, preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.
U ………………………………
Datum: ……………………………
Izjavu overavam svojeručnim potpisom: ………………

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *