Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TEHNIČKI MEĐUNARODNI KONKURS »TEHNIČKI IZUMITELJ GODINE« EU i BALKANA 2024

TEHNIČKI MEĐUNARODNI KONKURS »TEHNIČKI IZUMITELJ GODINE« EU i BALKANA 2024
ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE
SRBSKIH ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ASSOCIATION OF EUROPEN ACADEMIY
OF SERBIAN SCINCES AND ARTS
Razpisuje Međunarodni konkurs za nove evidentirane inovatore »TEHNIČKI IZUMITELJ GODINE« EU I BALKANA 2024

Početak : 10. jul 2024
Kaj konkursa : 10. septembar 2024
Međunarodno naučno priznanje i nagradu za »TEHNIČKI IZUMITELJ GODINE« EU I BALKANA 2024
za najbolje inovacije dodjelićemo u Sloveniji, Srpskoj ili Srbiji.
(tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskim medijima Srpska dijaspora i Otadžbina, UEASNU, SSDS i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obaviješteni u roku do 60 dana po završetku konkursa pismenim putem i obavještenja u elektronskim medijima www. akademija-ueasnu.com; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org i FB.
Za međunarodno naučno priznanje i nagradu »TEHNIČKI IZUMITELJ GODINE« EU i BALKANA 2024
biće izabrani za svaki pojedinačni konkurs tri najprimernije naučno – tehničke takmičarske inovacije koje odredi takmičarski žiri sa strane organizatora. Konkursne inovacije biće vrednovane u skladu sa Pravilnikom o nagradama i priznanjima, njegovim organizatorskim kriterijima, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org i www.akademija-ueasnu.com
POTPUNI KONKURSNI MATERIJAL ZA TEHNIČKE IZUMITELJE
• Nazive uz potvrdu naučne inovacije u tekućoj godini 2024, šalju se sa slikama i obrazloženjima u 3 primerka.
• Izumitelji stariji od 18. godina.
• Ukoliko je prijavljena tehnička naučna inovacija već dobila neku od državnih ili evropskih priznanja i nagrada, sa istom nije moguće kandidovati na navedenom konkursu.
• Poslati fotografiju, kraću biografiju, adresu inovatora, broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu
• (Prilog 1).
• Inovacije potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
• Inovacije trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije inovacije odgovaraju kandidati.
• Pisati u fontu Times New Roman 12 u rasponu stihova veličine 12 t.
• Radove procenjuje tročlani, a po potrebi petočlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
• Pristigli radovi se ne vraćaju.
• Nepotpune prijave na konkurse neće se uzimati za rešavanje.
NAPOMENA – Nagrade se sastoji od: statua, pehara, plaketa, naučnih priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS, SSDS ili UEASNU (ako je organizator došao do primerne donacije na račun svoga subjekta može se odlučiti i na dodatnu novčanu nagradu isključivo za prvo konkursno mesto).
1.Za postignuto prvo takmičarsko mesto: naučno priznanje ili povelja, »zlatna plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica, USKS, SSDS ili UEASNU.
2.Za postignuto drugo takmičarsko mesto: naučno priznanje ili povelja, »srebrna plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica, USKS, SSDS ili UEASNU.
3.Za postignuto treće takmičarsko mesto: naučno priznanje ili povelja, »bronzana plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica, USKS, SSDS ili UEASNU.
Dodatne tri nagrade su moguće sa naučnim diplomama, zahvalnicama i »ZLATNIM ZNAČKAMA«
NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primeniti isključivo Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina za isti naziv konkursa nemaju prava učešća) USKS, SSDS ili UEASNU. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista vraća na zalogu organizatora.
Radove slati isključivo običnom poštom u vezi poštarskog predala (sandučeta), a adresirati latinicom (inače ćirilicu pošta vrati nazad) na adresu: Združenje Evropske Akademije srbskih znanosti in umetnosti, Celovška cesta 134. Ljubljana 1001 p.p 2315 Slovenija.
Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni inovatorski konkurs za naučno priznanja i nagrade UEASNU »TEHNIČKI IZUMITELJ GODINE« EU i BALKANA 2024
Za dodatne informacije
[email protected] ili [email protected]
UDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
Predsednik Saša Gajić

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRBSKIH ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ASSOCIATION OF EUROPEN ACADEMIY OF SERBIAN SCINCES AND ARTS
Celovška cesta 134. Ljubljana 1001 p.p 2315 Slovenija.
IZJAVA ZA TRADICIONALNI GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA NAUČNA PRIZNANJE I NAGRADU »TEHNIČKI IZUMITELJ GODINE« EU I BALKANA 2024
Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………….
Datum i mjesto rođenja : …………………………………………………..
Jedinstven matični broj (neobavezan): …………………………………………………..
Adresa boravka :…………………………………………………………..
Adresa e-pošte :……………………………………………………………
Broj telefona :……………………………………………………………..
Zanimanje, stepen obrazovanja :……………………………………………
Napomena!!!!
Vaši lični podaci od organizatora biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa. Inače, ako ih ne želite popuniti, imate na takav postupak ličnu odluku, mada tada vaša prijava neće biti u celini kompletirana.
Dozvoljavam objavu svojih naučnih inovacija u medijima Srpska dijaspora, Akademija i revije »Otadžbina« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim konceptom, kao i Pravilnikom o priznanjima i nagradama organizatora i samim izbornim kriterijima. Na osnovu navedenog učestvujem na navedenom konkursu. Prilikom moguće uspešnosti lično ću doći, preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.
U ………………………………
Datum: …………………………… Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom: ……………….

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *