Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024

MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024
ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE
SRBSKIH ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ASSOCIATION OF EUROPEN ACADEMIY
OF SERBIAN SCINCES AND ARTS

Razpisuje Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024«
Početak : 10. jul 2024
Kaj konkursa : 10. septembar 2024
Međunarodno književno priznanje i nagradu »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024«
za najbolju pjesmu dodjelićemo u Sloveniji, Srpskoj ili Srbiji.
(tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskim medijima Srpska dijaspora i Otadžbina SSDS i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obaviješteni u roku do 60 dana po završetku konkursa pismenim putem i obavještenja u elektronskim medijima www. akademija-ueasnu.com; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org i FB.
Za međunarodno priznanje i nagradu »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024«
biće izabrane tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri sa strane organizatora. Konkursne pesme će biti vrednovane u skladu sa Pravilnikom o nagradama i priznanjima, njegovim organizatorskim kriterijima, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org i www.akademija-ueasnu.com
POTPUNI KONKURSNI MATERIJAL
• Teme pjesme su ljubavna, prošle, neuzvraćene ili sadašnje (ne kraća od 6, a ne duža od 13 strofa).
• Autori stariji od 18. godina.
• Ukoliko je prijavljena pesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
• Poslati fotografiju, kraću biografiju, adresu autora, broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu
• (Prilog 1).
• Učesnici šalju tri još ne objavljene pesme u tri primerka za svaki konkurs posebno.
• Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
• Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
• Pisati u fontu Times New Roman 12 u rasponu stihova veličine 12 t.
• Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
• Radove procenjuje tročlani, a po potrebi petočlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
• Pristigli radovi se ne vraćaju.
• Nepotpune prijave na konkurse neće se uzimati za rešavanje.
NAPOMENA – Nagrade se sastoji od: statua, pehara, plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS, SSDS ili UEASNU (ako je organizator došao do primerne donacije na račun svoga subjekta može se odlučiti i na dodatnu novčanu nagradu isključivo za prvo konkursno mesto).
1.Za postignuto prvo takmičarsko mesto: priznanje ili povelja, »zlatna plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica, USKS, SSDS ili UEASNU.
2.Za postignuto drugo takmičarsko mesto: priznanje ili povelja, »srebrna plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica, USKS, SSDS ili UEASNU.
3.Za postignuto treće takmičarsko mesto: priznanje ili povelja, »bronzana plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica, USKS, SSDS ili UEASNU.
Dodatne tri nagrade su moguće sa diplomama, zahvalnicama i »ZLATNIM ZNAČKAMA«
NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primeniti isključivo Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina za isti naziv konkursa nemaju prava učešća) USKS, SSDS ili UEASNU. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista vraća na zalogu organizatora.
Radove slati isključivo običnom poštom u vezi poštarskog predala (sandučeta), a adresirati latinicom (inače ćirilicu pošta vrati nazad) na adresu: Združenje Evropske Akademije srbskih znanosti in umetnosti, Trg prekomorskih brigad 1 ili Celovška cesta 134. Ljubljana 1001 p.p 2315 Slovenija.
Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade UEASNU »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024«
Za dodatne informacije
[email protected] ili [email protected]
UDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
Predsednik Saša Gajić

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRBSKIH ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ASSOCIATION OF EUROPEN ACADEMIY OF SERBIAN SCINCES AND ARTS
Trg prekomorskih brigad 1 ili Celovška cesta 134. Ljubljana 1001 p.p 2315 Slovenija.
IZJAVA ZA TRADICIONALNI GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024«
Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………….
Datum i mjesto rođenja : …………………………………………………..
Jedinstven matični broj (neobavezan): …………………………………………………..
Adresa boravka :…………………………………………………………..
Adresa e-pošte :……………………………………………………………
Broj telefona :……………………………………………………………..
Zanimanje, stepen obrazovanja :……………………………………………
Napomena!!!!
Vaši lični podaci od organizatora biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa. Inače, ako ih ne želite popuniti, imate na takav postupak ličnu odluku, mada tada vaša prijava neće biti u celini kompletirana.
Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima Srpska dijaspora i revije »Otadžbina« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim konceptom, kao i Pravilnikom o priznanjima i nagradama organizatora i samim izbornim kriterijima. Na osnovu navedenog učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom moguće uspešnosti lično ću doći, preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.
U ………………………………
Datum: …………………………… Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom: ………………

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *